Kiểm tra đơn hàng 093.655.4643 Lưu ý: website chúng tôi không bán thuốc cho bệnh nhân mua dùng… Chỉ cung cấp cho các Bác Sĩ, Dược Sĩ, Phòng Khám và Nhà thuốc.
Lưu ý: website chúng tôi không bán thuốc cho bệnh nhân mua dùng… Chỉ cung cấp cho các Bác Sĩ, Dược Sĩ, Phòng Khám và Nhà thuốc.

Chính sách bảo mật của Dược giá sỉ

1. Giới Thiệu Chung

 1.1  Chào mừng bạn đến Dược Giá Sỉ (bao gồm website và ứng dụng di động).

Chúng tôi gọi chung website: duocgiasi.com và Appbansi là “Nền tảng”

a. Được vận hành bởi CÔNG TY TNHH KAIZEN MEDICARE. Chúng tôi nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin. Theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam (“Luật riêng tư”), cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả người dùng đối nền tảng của chúng tôi. 

Chúng tôi gọi chung Các Nền tảng và các dịch vụ chúng tôi cung cấp như được mô tả trong Nền tảng của chúng tôi là "các Dịch Vụ").

b. “Người dùng” là người đăng ký tài khoản, tạo tài khoản hoặc bất kỳ tương tác nào khác trên Nền tảng Dược Giá Sỉ, để sử dụng các Dịch Vụ, bao gồm cả người mua. Nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng tôi. Dược giá sỉ có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp.

c. Chính sách bảo mật này được thiết kế để giúp bạn hiểu được cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho Nền tảng lưu giữ về bạn. Giúp Người dùng đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào.

d. "Dữ liệu cá nhân” là các thông tin về một cá nhân mà thông qua đó xác định được danh tính, hoặc từ dữ liệu đó mà một tổ chức có khả năng tiếp cận. Các ví dụ thường gặp về dữ liệu cá nhân có thể gồm có tên, số chứng minh nhân dân và thông tin liên hệ.

1.2  Bằng việc sử dụng Các Dịch Vụ, đăng ký tài khoản hoặc truy cập Nền tảng của Dược Giá Sỉ

Bạn xác nhận và đồng ý rằng “Bạn chấp nhận các điều khoản, điều kiện, yêu cầu của  Chính sách bảo mật này”. Theo đó, bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY. VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ HAY TRUY CẬP NỀN TẢNG CỦA CHÚ NG TÔI ”.

a.    Nếu có thay đổi Chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo cho tất cả Người dùng, thông qua Nền tảng Dược Giá Sỉ.

b.  Trong phạm vi pháp luật cho phép, việc tiếp tục sử dụng các Dịch Vụ hoặc truy cập vào Nền Tảng, bao gồm giao dịch của bạn, được xem là “Bạn đã công nhận và đồng ý với các thay đổi trong Chính Sách Bảo Mật này”.

1.3   Chính sách này được áp dụng cho tất cả Người dùng đang sử dụng Dịch vụ, trừ khi có tuyên bố rõ ràng ngược lại.

1.4 Trước khi trở thành khách hàng hoặc nhà bán hàng của nền tảng Dược Giá Sỉ, bạn cần đọc, chấp thuận mọi điều khoản, quy định của chính sách Bảo Mật này.

    2. Khi nào Dược Giá Sỉ thu thập thông tin cá nhân?

2.1  Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn:

 1. Khi bạn đăng ký, tạo tài khoản hoặc sử dụng Các Dịch Vụ trên Nền tảng của chúng tôi.
 2. Khi bạn tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi (có thể được ghi âm lại), email,, gặp gỡ trực tiếp, các phương tiện truyền thông xã hội… 
 3. Khi bạn sử dụng các dịch vụ điện tử của chúng tôi, hoặc tương tác với Nền tảng. Trường hợp này thông qua tập tin cookie mà chúng tôi có thể triển khai thu thập dữ liệu.
 4. Khi bạn cấp quyền trên thiết bị của bạn để chia sẻ thông tin với Nền tảng của chúng tôi.
 5. Khi bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho Dược Giá Sỉ
 6. Khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.

2.2  Các trường hợp trên chỉ là  một số trường hợp phổ biến về thời điểm dữ liệu cá nhân của bạn có thể bị thu thập.

   3. Dược Giá Sỉ sẽ thu thập những thông tin gì?

3.1 Dữ liệu cá nhân có thể thu thập bao gồm:

 •  Họ tên;
 •  Địa chỉ email;

 •  Ngày sinh;
 •  Địa chỉ thanh toán và/hoặc giao nhận hàng hoá;
 •  Số điện thoại;
 •  Giới tính (Không bắt buộc);
 • Dữ liệu tổng hợp về nội dung người dùng sử dụng.

3.2 Bạn đồng ý không cung cấp cho duocgiasi.com bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu nhầm. 

Bạn đồng ý sẽ thông báo cho chúng tôi những thông tin không chính xác hoặc khi có sự thay đổi thông tin. Chúng tôi bảo lưu quyền theo quyết định riêng của chúng tôi được yêu cầu các tài liệu cần thiết khác để xác minh thông tin được bạn cung cấp.

3.3. Nếu bạn đăng nhập với tư cách là Người dùng trên Nền tảng Dược Giá Sỉ

Bạn có thể sử dụng tài khoản mạng xã hội của mình để liên kết tài khoản đó. . Chúng tôi có quyền truy cập và sử dụng thông tin bạn tự nguyện cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ Tài khoản truyền thông xã hội của bạn theo chính sách của họ. Dược Giá Sỉ quản lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách này

3.4 Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân nói trên, bạn có thể chọn gửi thông báo bằng văn bản hoặc email đến Nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

4.Thu thập dữ liệu khách của duocgiasi.com .

4.1 Nền tảng “Dược Giá Sỉ” giống với hầu hết các trang web và các ứng dụng di động khác, thiết bị của bạn gửi thông tin có thể gồm có dữ liệu về bạn, được một máy chủ web ghi lại khi bạn sử dụng Nền tảng của chúng tôi.

 • Thông tin không bao gồm địa chỉ IP, hệ điều hành của máy tính/thiết bị di động, loại trình duyệt, loại thiết bị di động, các đặc điểm của thiết bị di động, mã định danh thiết bị thống nhất (UDID) hoặc mã định danh thiết bị di động (MEID) của thiết bị di động của bạn, địa chỉ tham chiếu của Trang Web (nếu có).Các trang mà bạn đã truy cập đến trên trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi và thời gian truy cập và đôi khi là "cookie" (có thể vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tùy chọn trình duyệt của bạn) để giúp trang web ghi nhớ lần truy cập cuối cùng của bạn.
 • Nếu bạn đăng nhập, thông tin này được liên kết với tài khoản cá nhân của bạn.
 • Thông tin này cũng được đưa vào các số liệu thống kê ẩn danh để giúp chúng tôi hiểu được khách truy cập sử dụng Trang Web của chúng tôi như thế nào.

4.2 Các ứng dụng di động của chúng tôi có thể thu thập thông tin chính xác về địa chỉ của thiết bị di động khi bạn sử dụng các công nghệ như GPS, Wi-Fi,….

4.3 Đôi khi chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ được cho phép và các đối tác quảng cáo của chúng tôi có thể sử dụng "cookie" hoặc các tính năng khác để thu thập hoặc chia sẻ thông tin liên quan đến việc sử dụng của bạn đối Nền tảng Dược Giá Sỉ.

 • Chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie với dữ liệu cá nhân. Cookie cũng liên kết với thông tin về những nội dung bạn đã chọn để mua sắm và các trang web mà bạn đã xem.
 • Thông tin này được sử dụng để theo dõi giỏ hàng, để chuyển tải nội dung phù hợp với sở thích của bạn, để cho phép các đối tác cung cấp dịch vụ quảng cáo, cung cấp dịch vụ quảng cáo trên các trang thông qua mạng Internet và để thực hiện phân tích dữ liệu và theo dõi việc sử dụng Dịch vụ.
 • Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu bạn thực hiện thao tác này bạn có thể không sử dụng được các chức năng đầy đủ của Nền tảng hoặc Các Dịch Vụ của chúng tôi.

5. Dược giá sỉ sử dụng thông tin khách hàng cung cấp như thế nào?

5.1 Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích bao gồm: (gọi chung là “Các Mục Đích”)

5.2 Bạn xác nhận đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập, lưu trữ và tiết lộ thông tin Tài khoản của bạn nếu luật pháp yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án, bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào có thẩm quyền đối với Dược Giá Sỉ   với lý do chính đáng. 

Việc truy cập, lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết và chính đáng để: 

 • Tuân thủ quy trình pháp lý.
 • Tuân thủ yêu cầu từ bất kỳ cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý nào có thẩm quyền đối với Dược Giá Sỉ hoặc các chi nhánh có liên quan
 • Thực thi Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi hoặc Chính sách Bảo mật này.
 • Phản hồi bất kỳ khiếu nại nào dù cho là nguy cơ hoặc đang xảy ra trên thực tế để chống lại Dược Giá Sỉ các chi nhánh có liên quan hoặc Nội dung nào vi phạm quyền của bên thứ ba.
 • Đáp ứng các yêu cầu của bạn về dịch vụ khách hàng.
 • Bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của Dược Giá Sỉ, các chi nhánh và tất cả Người Dùng.

5.3  Vì các Mục Đích mà chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn phụ thuộc vào hoàn cảnh hiện có. 

Mục đích đó có thể không xuất hiện bên trên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết mục đích khác đó tại thời điểm cần sự cho phép của bạn, trừ trường hợp việc xử lý dữ liệu áp dụng mà không có sự đồng ý của bạn là được phép theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc theo quy định pháp luật.

 • Để xem xét, xử lý đơn đăng ký/giao dịch của bạn với chúng tôi, hoặc giao dịch hay thư từ của bạn với các bên thứ ba qua Các Dịch Vụ.
 • Để quản lý việc bạn sử dụng, truy cập Các Dịch Vụ trên các Nền tảng Dược Giá Sỉ (bao gồm các sở thích của bạn).
 • Để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và các yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định, thông báo cho bạn về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường.
 • Để giải quyết hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ khách hàng thực hiện các chỉ thị của bạn, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi bạn hoặc người thay mặt bạn.
 • Để liên hệ với bạn qua điện thoại, tin nhắn văn bản, email và các cách khác nhằm mục đích quản trị, quản lý quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi. Chẳng hạn như ở việc truyền đạt thông tin hành chính cho bạn liên quan đến Các Dịch Vụ của chúng tôi, bạn xác nhận và đồng ý rằng sự liên lạc như thế của chúng tôi có thể là theo cách gửi thư qua đường bưu điện, tài liệu hoặc thông báo cho bạn, có thể gồm có tiết lộ thông tin cá nhân nhất định về bạn để cung cấp các tài liệu đó cũng như trên bao bì.
 • Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ). Phân tích cách thức bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, để giới thiệu hay cải thiện các sản phẩm/ dịch vụ theo sự quan tâm của bạn.
 • Để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc khi chúng tôi thực sự tin tưởng rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết, đáp ứng các yêu cầu công bố thông tin theo yêu cầu của bất kỳ luật ràng buộc nào đối với Dược Giá Sỉ và  chi nhánh liên quan (bao gồm việc hiển thị tên, chi tiết liên hệ và chi tiết công ty của bạn).
 • Để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với dữ liệu cá nhân của bạn;

Bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm cần sự cho phép của bạn.

6. Dược Giá Sỉ bảo vệ, lưu trữ thông tin khách hàng như thế nào?

6.1 Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn dữ liệu cá nhân của bạn trên các hệ thống của chúng tôi. 

Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi. Tuy nhiên, chắc chắn không thể có sự đảm bảo an ninh tuyệt đối.

6.2 Chúng tôi sẽ duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác. 

Có nghĩa là, chúng tôi sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi có lý do hợp lý để xác định rằng:

 • Việc lưu giữ dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó nữa.
 • Việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào.
 • không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu cá nhân này. Nếu bạn ngừng sử dụng Nền tảng của chúng tôi, hoặc quyền được sử dụng Nền tảng và/hoặc Các Dịch Vụ bị chấm dứt hoặc hủy bỏ, chúng tôi có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo Chính sách bảo mật này và các nghĩa vụ của chúng tôi theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân.
 • Tùy thuộc vào quy định của pháp luật, chúng tôi có thể tiêu hủy dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho bạn.

7. Thông tin bảo mật khách hàng.

7.1 Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, Dược Giá Sỉ có thể cần phải sử dụng, xử lý, tiết lộ hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý,các công ty liên kết, công ty liên quan của chúng tôi và các bên thứ ba khác có thể ở Việt Nam và nước ngoài. 

Vì một hay nhiều Mục Đích nói trên, và việc tiết lộ này sẽ được thực hiện theo đúng trình tự và quy định của pháp luật hiện hành.

Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và công ty liên quan hoặc các bên thứ ba khác như thế sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Vì một hoặc nhiều Mục Đích nói trên. Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng các bên thứ ba và các chi nhánh của chúng tôi giữ an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý trái phép hoặc các rủi ro tương tự. Chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn miễn là dữ liệu cá nhân của bạn vẫn còn cần thiết cho những việc nêu trên Mục đích Các bên thứ ba.

7.2 Để tránh nghi ngờ, trong trường hợp các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc các điều luật hiện hành khác cho phép một tổ chức chẳng hạn như chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn, sự cho phép như thế của pháp luật sẽ tiếp tục áp dụng.

 Phù hợp với các quy định nêu trên và theo các quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các cơ sở pháp lý đã được công nhận, bao gồm tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn, để đạt được lợi ích hợp pháp và lý do của chúng tôi để sử dụng dữ liệu đó cao hơn bất kỳ phương hại nào đến quyền bảo vệ dữ liệu của bạn hoặc khi cần thiết liên quan với một yêu cầu pháp lý.

7.3 Các bên thứ ba có thể chặn hoặc truy cập trái phép dữ liệu cá nhân được gửi đến hoặc có trên trang web, các công nghệ có thể hoạt động không chính xác hoặc không hoạt động như dự kiến, hoặc có người có thể truy cập, lạm dụng hoặc sử dụng sai trái thông tin mà không phải lỗi của chúng tôi.

Tuy nhiên chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Ttuy nhiên không thể đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối chẳng hạn như trường hợp tiết lộ trái phép phát sinh từ hoạt động tin tặc vì ý đồ xấu hoặc hành vi tấn cung tinh vi bởi kẻ xấu mà không phải lỗi của chúng tôi.

7.4 Như được quy định trong Điều khoản dịch vụ của d uocgiasi.com , Người dùng hoặc Người Bán sở hữu dữ liệu cá nhân của Người dùng khác thông qua việc sử dụng Dịch vụ tại đây đồng ý rằng, họ sẽ

 • Tuân thủ với các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân liên quan đến các dữ liệu này, bao gồm bất cứ hoạt động thu thập, xử lý, lưu giữ và chuyển giao các dữ liệu này.
 • Không được cho phép sử dụng các dữ liệu cá nhân của Người mua trừ khi có lý do chính đáng cần thiết để phản hồi các yêu cầu của Người mua và để thực hiện việc trả lời, xử lý, giải quyết hoặc hoàn thành các giao dịch mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Người mua
 • Phải ngưng việc liên lạc với Người mua sử dụng các thông tin này bên ngoài nền tảng duocgiasi.com.
 • Không được cho phép tiết lộ các dữ liệu cá nhân của Người mua này đến bất cứ bên thứ ba không được phép nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Người mua
 • Cho phép Dược Giá Sỉ hoặc Người dùng mà dữ liệu cá nhân của Bên nhận được thu thập (“Bên tiết lộ”) được xóa dữ liệu đã bị thu thập khỏi cơ sở dữ liệu của Bên nhận dữ liệu và thông báo cho Bộ phận chăm sóc khách hàng tại duocgiasiabcz@gmail.com trong trường hợp có khả năng vi phạm dữ liệu hoặc mất dữ liệu khác của người dùng này.

Lưu ý cho cá nhân và cơ quan tổ chức:

 •     Công ty con, công ty liên kết và công ty liên quan của Dược Giá Sỉ
 •     Người bán hoặc người mua mà bạn đã thực hiện giao dịch hoặc tương tác trên Nền tảng hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ cho các Mục đích đã nêu ở trên.
 •     Những người sử dụng khác của Nền tảng của chúng tôi cho một hoặc nhiều các Mục đích đã nêu ở trên.
 •     Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà chúng tôi thuê để hỗ trợ hoặc bổ sung cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Những bên này bao gồm, nhưng không giới hạn ở những bên cung cấp các dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác cho chúng tôi chẳng hạn như công ty bưu chính, công ty viễn thông, đối tác quảng cáo và truyền thông, công ty công nghệ thông tin, các tổ chức hoạt động thương mại điện tử, và trung tâm dữ liệu.
 •     Các cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với Dược giá s hoặc nếu được cho phép.
 •     Người mua hoặc người thừa nhiệm khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tái tổ chức, giải thể hoặc bán hay chuyển nhượng một phần hoặc tất cả tài sản của Dược Giá Sỉ, cho dù là vấn đề đang diễn ra hay đang trong thủ tục phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tương tự, trong đó dữ liệu cá nhân mà Dược Giá Sỉ    lưu giữ về người dùng của chúng tôi nằm trong các tài sản được chuyển nhượng.
 •     Hoặc cho một bên đối tác trong một giao dịch tài sản kinh doanh mà Dược Giá Sỉ hoặc bất kỳ công ty liên kết hay công ty liên quan nào của nó có tham gia giao dịch.
 •     Bên thứ ba mà chúng tôi tiết lộ thông tin vì một trong các Mục Đích và các bên thứ ba đó ngược lại họ sẽ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì một hoặc nhiều Mục Đích.

8.Thông tin thu thập bởi các bên thứ ba và loại trừ trách nhiệm về nghĩa vụ bảo mật các trang web khác.

8.1  Chúng tôi, các bên thứ ba có thể trong từng thời điểm cung cấp các bản tải về ứng dụng phần mềm cho bạn sử dụng bởi Nền tảng hoặc thông qua Các Dịch Vụ. 

Những ứng dụng này có thể truy cập riêng, và cho phép một bên thứ ba xem, thông tin nhận dạng của bạn, chẳng hạn như tên, ID người dùng của bạn, Địa chỉ IP thiết bị của bạn hoặc thông tin khác chẳng hạn như game bạn đang chơi trong bất kỳ phiên truy cập cụ thể nào, và bất kỳ cookie nào trước đây bạn có thể đã cài đặt hoặc đã được cài đặt cho bạn bởi một ứng dụng phần mềm hoặc trang web của bên thứ ba.

 Các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba được cung cấp thông qua các ứng dụng này không thuộc sở hữu hay quyền kiểm soát của Dược Giá Sỉ. Bạn nên đọc các điều khoản và các chính sách khác được công bố bởi các bên thứ ba đó trên trang web của họ hoặc nơi khác.

8.2 Dược Giá Sỉ không đảm bảo tính bảo mật đối với dữ liệu cá nhân hoặc thông tin khác mà bạn cung cấp trên các trang web của bên thứ ba. 

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để duy trì sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu giữ hoặc kiểm soát. Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số cá nhân giới hạn có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi, và đã được yêu cầu bảo mật dữ liệu cá nhân đó.

Khi bạn đặt hàng hoặc truy cập dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi đề nghị sử dụng một máy chủ bảo mật. Tất cả dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá nhân bạn cung cấp sẽ được mã hóa vào các cơ sở dữ liệu của chúng tôi để chỉ được truy cập như mô tả bên trên.

8.3 Nhằm cung cấp cho bạn các thông tin giá trị, chúng tôi có thể chọn các trang web hoặc ứng dụng hay dịch vụ của bên thứ ba khác nhau để liên kết, và đóng khung bên trong Nền tảng.

 • Chúng tôi cũng có thể tham gia các quan hệ cùng tiếp thị và các quan hệ khác để cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và các dịch vụ, tính năng khác cho người dùng truy cập.
 • b.Những trang được liên kết này có các chính sách về quyền riêng tư cũng như các biện pháp bảo mật riêng và độc lập.
 • Ngay cả khi bên thứ ba đó có liên kết với chúng tôi, chúng tôi cũng không kiểm soát các trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này vì mỗi trang đó có các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư và thu thập dữ liệu riêng biệt, độc lập với chúng tôi. Dữ liệu thu thập bởi các đối tác cùng tiếp thị của chúng tôi hoặc các trang web/ứng dụng/dịch vụ của bên thứ ba (ngay cả khi được cung cấp trên hoặc thông qua Nền tảng của chúng tôi) có thể không được chúng tôi tiếp cận và/hoặc lưu giữ.

8.4 Dược Giá Sỉ không chịu trách nhiệm pháp lý nào đối với nội dung, các biện pháp bảo mật (hoặc sự thiếu biện pháp bảo mật) và các hoạt động của các trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này. 

Những trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này chỉ vì sự thuận tiện cho bạn, do đó bạn sẽ tự chịu trách nhiệm khi truy cập chúng. Tuy nhiên, chúng tôi luôn tìm cách bảo vệ tính toàn vẹn Nền tảng của chúng tôi và các liên kết được đặt trên từng trang web đó. Do đó, chúng tôi hoan nghênh các ý kiến đóng góp, phản hồi về các trang web được liên kết này (bao gồm nếu một trang web cụ thể không hoạt động).

9. Các cách sửa đổi thông tin của Người dùng.

9.1 Rút lại sự đồng ý.

 • Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách gửi văn bản hoặc email cho bộ phận hỗ trợ của chúng tôi tại địa chỉ: duocgiasibcz@gmail.com
 • Chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu này theo Chính Sách Bảo Mật cũng như quy định pháp luật có liên quan.
 • Tuy nhiên, việc rút lại sự cho phép của bạn đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp các Dịch vụ trên Nền tảng đến bạn. Và chúng tôi có thể cần phải chấm dứt mối quan hệ hiện tại giữa bạn hoặc hợp đồng mà bạn có với chúng tôi.

9.2 Yêu cầu truy cập, sửa dữ liệu cá nhân:

 • Nếu bạn đã đăng ký một tài khoản với chúng tôi, cá nhân bạn có thể truy cập và sửa dữ liệu cá nhân của bạn thông qua trang Thiết Lập Tài Khoản hoặc nhãn trên Nền tảng.
 • Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản với chúng tôi, cá nhân bạn có thể yêu cầu truy cập và sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà bằng cách gửi yêu cầu cho chúng tôi qua email cho nhân viên hỗ trợ qua Email, Chúng tôi sẽ cần có đủ thông tin từ bạn để xác định danh tính và yêu cầu của bạn.
 • Chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý cho bạn để giải quyết và xử lý yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của bạn. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không buộc phải đáp ứng hay giải quyết yêu cầu truy cập của bạn trừ phi bạn đã đồng ý đóng phí.
 • Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối sửa dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trường hợp các điều luật đó yêu cầu hoặc cho phép một tổ chức từ chối sửa dữ liệu cá nhân trong các trường hợp như thế.
 • Gửi thắc mắc cho Dược Giá Sỉ.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về các quy định của Chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Email hoặc hotline của duocgiasi.com.

Chúng tôi sẽ phản hồi lại trong thời gian sớm nhất.

LƯU Ý

Người dùng nền tảng Dược giá sỉ đọc hết các điều khoản dịch vụ này.  Và đồng ý với tất cả các điều khoản dịch vụ trên, chấp thuận các điều khoản được Dược Giá Sỉ chỉnh sửa sau này, khi đăng ký tài khoản trên 2 nền tảng Website: duocgiasi.com và ứng dụng Appbansi trên điện thoại trân trọng!

Bài viết mới nhất
Giỏ hàng Chat Facebook Chat Zalo
#